Registrace

Odesláním formuláře se registruje Vaše žádost o přístup do Online dražeb na našem portálu. Registrací získáváte možnost aktivně se účastnit dražeb a nahlížet do historie všech uskutečněných dražeb.

Předem si prosím prostudujte Všeobecné podmínky a zaregistrujte se na portálu a získejte tak podrobné informace o připravovaných dražbách a případných změnách.

* Povinné údaje

Doporučujeme zadání mobilního čísla.

Slouží jako 'login' a jako kontaktní e-mail v případě zapomenutého hesla.