Chci prodat nemovitost

Aukce nebo dražba?

Jedná se o dvě různé věci.

Aukce slouží k vyhledání kupujícího s nejlepší nabídkou, s nímž pak prodávající uzavře kupní smlouvu.

V případě dražby dochází k přechodu vlastnického práva udělením příklepu a žádná smlouva se již neuzavírá. Provádění dražeb je na rozdíl od aukcí striktně upraveno právními předpisy.

 

 • naprostá transparentnost prodeje
 • cílená reklamní kampaň
 • uskutečněno do 2 měs.
 • bez fin. nákladů – zdarma pro Vás

 

Stačí jen zavolat na naší bezplatnou linku

800 123 900
O ostatní se už postaráme.

Chci prodat v aukci

Pokud chcete mít průběh prodeje/aukce pod kontrolou, tak jste zvolili správně.  Dle Vašich požadavků a zadání pro Vás provedeme elektronickou aukci a to do 2 měsíců a pro Vás bez nákladů.

10 výhod elektronické aukce

 1. vyšší zisk díky licitaci
 2. nejednáte se zájemcem o slevě, naopak uvidíte, jak cena Vaší nemovitosti roste
 3. transparentnost prodeje (kupující vidí nabídky ostatních účastníků)
 4. rychlost prodeje – jednání o ceně bývá otázkou několika hodin
 5. klient může zvolit limitní cenu, za kterou nemovitost prodá
 6. jistota a bezpečnost prodeje
 7. vyhotovení protokolu o průběhu elektronické aukce do 60 dnů máte prodej vyřešen
 8. oslovíte největší počet zájemců na trhu
 9. pouze 2 kola prohlídek - pro Vás velká úspora času
 10. ušetříte peníze za smlouvy k převodu, úschovu peněz, inzerci, poplatky katastrálnímu úřadu aj.

Chci uskutečnit dražbu

Pokud chcete zpeněžit svůj majetek za co nejvyšší cenu nebo pokud potřebujete zpeněžit konkursní podstatu co nejvýhodněji, zvolili jste správně. Zajistíme maximální výnos v místě a čase formou elektronické dražby.

7 výhod dobrovolné dražby

 1. Na první pohled se může proces dražeb jevit poněkud složitě. Opak je ale pravdou.
 2. Dražebník zajistí veškeré potřebné dokumenty nutné k uskutečnění dražby. Vypracuje Dražební vyhlášku, kde se uvádí všechny podstatné informace týkající se dražby a zajistí prohlídky nemovitosti (max. ve 2 termínech).
 3. Prodávajícímu tak odpadá několika měsíční smlouvání o ceně doprovázené nesčetnými prohlídkami, tak jak je běžné u klasického prodeje.
 4. Důležité je upozornit, že veřejná dražba dobrovolná se řídí zákonem č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. Jedná se o transparentní prodej s maximálním ziskem.
 5. Zároveň se spouští profesionálně zpracovaný marketingový plán odvíjející se od charakteru nemovitosti.
 6. Nejpodstatnější pro prodávajícího je fakt, že realizací dražby je zaručeno dosažení maximálního možného zisku z prodeje.
 7. Důležitým faktorem úspěchu je správně nastavené nejnižšího podání (vyvolávací ceny), které by mělo být natolik atraktivní, aby na dražbu nalákalo co nejvíce zájemců.Při následné licitaci a vlivem psychologie, bude příklepem licitátora dosažena nejvyšší možná cena, za kterou je nemovitost možné v současné době prodat. Zpravidla se jedná o částku vyšší, než kterou by bylo možno získat přímým prodejem.

Provádíme i dražby nedobrovolné.

Chcete prodat nemovitost v aukci nebo dražbě?

V případě zájmu, popř. požadavku o poskytnutí dalších informací, nás kontaktujte prostřednictvím tohoto vyplněného formuláře.
Obratem se Vám ozveme. Nebo stačí jen zavolat na naší bezplatnou linku 800 123 900. O ostatní se už postaráme.
 
Vyplňte Vaše celé jméno. (Jméno, Příjmení, popř. titul).
Vyplňte Vaší emailovou adresu, na které jste k zastižení.
Telefonní číslo, na kterém jste přes den k zastižení.

* ... Prosím vyplňte položky označené hvězdičkou. Budeme tak moci rychleji a lépe reagovat na Váš dotaz. Děkujeme.

 

Pro naše klienty zajišťujeme v rámci provedení AUKCE tyto komplexní služby:

 • Posouzení tržní hodnoty nemovitostí
 • Konzultace o výši limitní ceny, za kterou prodávající ochoten majetek prodat (nastavíte si cenu, za kterou chcete nemovitost prodat)
 • Speciálně zpracovaný marketingový plán na každou zakázku
 • Zajištění prohlídek předmětu aukce
 • Zajištění podkladů pro provedení aukce
 • Zajištění vyhotovení znaleckého posudku
 • Právní služby pro sepis smlouvy o smlouvě budoucí kupní
 • Právní služby pro sepis smlouvy kupní vč. advokátní úschovy
 • Komplexní vyřízení všech úkonů spojených s předáním předmětu aukce
 • Zajištění daňového přiznání pro účely úhrady daně z převodu nemovitosti

Pro naše klienty zajišťujeme v rámci uskutečnění DOBROVOLNÉ DRAŽBY tyto komplexní služby:

 • Posouzení tržní hodnoty majetku
 • Speciálně zpracovaný marketingový plán na každou zakázku
 • Zajištění prohlídek předmětu dražby
 • Zajištění podkladů pro provedení dražby
 • Zajištění vyhotovení znaleckého posudku
 • Právní služby
 • Komplexní vyřízení všech úkonů spojených s předáním předmětu dražby
 • Zajištění daňového přiznání pro účely úhrady daně z převodu nemovitosti.