Ceník služeb

ÚkonSazba
 K uvedeným cenám je nutno připočítat DPH ve výši 21%  
Cestovné na 1 km        7 Kč
Každá započatá hodina práce makléře    850 Kč
Příprava a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby       0 Kč
Zajištění právních služeb (každá započatá hodina) 1 200 Kč
Určení prodejní (tržní) ceny nemovitosti    800 Kč
Provedení fotodokumentace standardní nemovitosti    800 Kč
Zajištění stand.  dokumentace  nemovitosti dle skutečných nákladů, nejméně však    300 Kč
Zajištění stavební dokumentace    600 Kč
Notářské , bankovní či advokátní úschovy peněz  1 900 Kč
Zajištění průkazu energetické náročnosti budovy  3 500 Kč
Realizace aukce Dle indiv. dohody
Realizace dražby dle zákon 26/2000 Sb. Dle indiv. dohody